Зелена улица 13, Бечеј

Зашто Гимназија

Стратегијом развоја образовања у Србији предвиђено је да се проценат удела гимназија у средњем образовању повећа са садашњих 26 процената на близу 40 процената, до 2020. године. Тиме би се приближили европским стандардима, где више од пола средњошколаца чине гимназијалци.
Све напредне државе света давно су препознале гимназијско образовање као најквалитетнију припрему ученика за наставак школовања и као основу за формирање будуће интелектуалне и културне елите земље.
У нашој земљи, пријемни на већини факултета спремају се на основу гимназијског програма. Увођењем опште матуре додатно ће се учврстити значај гимназије,  која ће пружати директну проходност ка свим факултетима, за разлику од стручне матуре која неће имати те могућности, већ ће се тражити додатно полагање опште матуре у већини случајева.

На основу података из истраживања које је обавио Завод за тржиште рада Репиблике Србије 76,74% ученика поново би уписало Гимназију, а средње стручне школе 52,92%.
Ученици су бирали средње стручне школе због: могућности запошљавања, пада стандарда-немогућности студирања. Међутим, свесни су лоших услова рада, ниских зарада, садржаја посла и друштвеног статуса, где им гимназијско, а касније факултетско образовање, пружа далеко веће шансе за запослење и бољи друштвени статус.

Из истог итраживања 84,17% гимназијалаца је изјавило да сматра да ће без проблема положити пријемни испит на факултету, што подаци из наше школе потврђују.

По томе , али и по квалитету наставе, потврђено и добијањем највише оцене приликом вредновања квалитета рада наше школе од стране Министарства просвете и технолошког развоја, бечејска Гимназија сврстана је у 10% најквалитетнијих гимназија у Србији.

Истичемо са поносом рад у једној преподневној смени, што отвара могућности за ваннаставне активности, изборне предмете, вежбе и целодневну наставу у поподневној смени као и за несметане слободне активности ученика.

На крају , али не мање битно, здраво и безбедно окружење, какво је у нашој школи, позитивно и подстицајно утиче на развој личности наших ученика. По томе са сигурношћу можемо да кажемо да је бечејска Гимназија најбољи пример безбедне школе.