Зелена улица 13, Бечеј

ТВ БЕЧЕЈ: Гимназија Бечеј: KЗН поводом отварања спортског одељења у Гимназији