Зелена улица 13, Бечеј

Занимљива математика – „Мајстор“ за површине