Зелена улица 13, Бечеј

Занимљива физика – Преламање светлости